Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Avatar HR hjälper er med det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM)

När kunskap och tid inte räcker till att göra eller uppdatera personalhandbokens policy och rutiner enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vi hjälpa till. Vi skapar giltiga dokument och implementerar det hos personalen enligt konstens alla regler.

Avatar HR utbildar stora och mindre industrier, kommuner, gallerier, affärer, HVB hem m.fl. i kriskommunikation och hot & våld

Hot och Våld

Arbetsmiljöverket informerar att miljöer med hot eller våld är den tredje vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är ett skallkrav att all personal som hanterar pengar i miljöer som affärer i shopping center, gallerier, matvarubutiker osv skall ha utbildning i bemötande. Avatar HR har 25 års erfarenhet av att hantera besvärliga, aggressiva och hotfulla personer.

Kriskommunikation / Krishantering

Väldigt många personer, ägare som anställda, som vi pratat med känner igen sig i att det någonstans ska finnas en pärm om hur olyckor och kriser ska hanteras. Problemet är att hitta den där pärmen i någon hylla bland alla andra pärmar. Människor går i pension, andra byter arbetsuppgifter och några byter jobb. Med det försvinner också kompetens och erfarenhet hur en kris hanteras. En fungerande krisorganisation ger de anställda en trygghet oavsett tyngd i krisen. En klämskada, skärskada, fallolycka, missbruk, dödsfall, brand, bakterier, missnöjesspridning i sociala medier mm kräver idag snabba beslut och handlingar för att hindra ytterligare påföljder. Vi förbereder er krisorganisation för det oförutsägbara.

 

    Anmäl er idag

    Anmäl dig här