Hot & Våld

Säkerhet & Bemötande

Du kommer att få verktyg att använda från dag 1.

Alla frågor som rör organisation, ledarskap och grupputveckling aktualiseras i situationer med hot eller våld.  Utbildningen ger därav synergieffekter på flera områden.

Ilska och aggressivitet har många namn; Full av vrede, Arg, Förbannad, Frustrerad, Irriterad, Uppriven, Vansinnig, Ursinnig, Upphetsad, Enerverad, Uppretad, Rasande, Upprörd, Osv… För att lära sig hantera andras och egna frustrationer behövs kunskap, verktyg och träning i att använda kunskapen.

Du får lära dig teorierna bakom aggressivt beteende, känna igen personlighetstyper, hitta dina egna triggers, regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskinventering, krishantering, öva evidensbaserat bemötande av hotfulla och besvärliga personer.

Vi använder riktiga skådespelare som agerar på er arbetsplats oannonserat. Det kvalitetssäkrar om er policy och rutiner fungerar i verkligheten. Efteråt följer vi alltid upp och reflekterar kring situationen och reaktionerna.

Kom ihåg att känslor kan vara besvärliga, jobbiga och plågsamma OCH att känslor aldrig är skadliga. Det kan däremot ditt agerande och beteende vara särskilt om det hämtar kraft från din ilska. Lär dig skilja mellan tankar, känslor och beteende.

Utbildningarnas innehåll ger även verktyg att hantera konflikter; inom den egna arbetsplatsen, i samverkan med andra grupper och ger grunden för företagets värdegrunder, policy och personalhandbok

 

Utbildningsinnehåll

Kundbemötande
Samtalsmetoder
Kroppsspråk
Personlighetstyper
Egna reaktioner
Andras reaktioner
Aggressioner
Besvärliga personer
Klagomålshantering
Konflikthantering
Merförsäljning
Värdegrunder
Policy
Rutiner / Checklistor
Riskbedömningar
Krishantering
Lagen
Praktisk träning

Kommande utbildningar

    Anmäl er idag

    Lär dig mer från våra erfarna föreläsare.

    Anmäl dig idag!