Motiverande samtal och aktivt lyssnande

MI utbildning

Den evidensbaserade samtalsmetoden MI (Motiverande samtal) eller aktivt lyssnande har idag blivit en gångbar metod att använda i många sammanhang. Sitt starkaste användningsområde initialt var att påverka personer till förändring speciellt kring missbruk, kriminalitet och livsstil. Idag finns det gott om litteratur som förespråkar aktivt lyssnande vid andra tillfällen som konflikthantering, maktspel, problemlösning, samarbete, samverkan, bekräftande, försäljning mm. Egentligen i de situationer som jag vill få lov att lämna information så att den andre värderar om sin ståndpunkt eller blir säkrare på vad denne tycker. Att tillsammans nyfiket reflektera och skapa förståelse.

Avatar HR utbildar många olika yrkesgrupper i aktivt lyssnande, exempelvis; Polis, läkare, sjuksystrar, mentalskötare, kuratorer, lärare, speciallärare, socionomer, HVB hem, arbetsmarknadsenheter, servitörer, barpersonal, entrevärdar, ordningsvakter, butikspersonal, försäljare, chefer osv. När vi ska påverka människor är aktivt lyssnande en evidensbaserad metod bland andra.

Avatar HR erbjuder anpassade utbildningar från 3 timmar till 3 dagar.

 

o                    Grunderna i kommunikationsteori

o                    Samtalstekniker

o                    Aktivt lyssnande och frågetekniker

o                    Kommunikationsstilar

o                    Verbal- och ickeverbal kommunikation

o                    Feedback/återkoppling

o                    Medarbetar- och lönesamtal

o                    Praktisk samtalsträning

o                    Att påverka andras beteenden – OBM

o                    Att leda samtal mot målet

 

Kommande utbildningar

    Anmäl er idag

    Anmäl dig här