Kriskommunikation & Krishantering

Hur förberedd är ni inför en kris?

Avatar HR förbereder er!

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.
En kris kan uppkomma efter en olycka eller en svår händelse på arbetsplatsen. I samband med en kris räcker ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte alltid till för att man ska förstå och psykiskt hantera situationen.

Avatar Hr ger er en förståelse kring rutiner, egna och andras reaktioner i kriser. Utbildningen är teoretisk och praktiskt inriktad med individuell återkoppling och träning genom rollspel och evidensbaserad samtalsmetodik.

Utbildningen företagsanpassas efter ert behov.

Utbildningen hålls av beteendevetare och insatsledare från räddningstjänsten

Vi ger er förståelse kring andras reaktioner, rutiner och hur du själv fungerar i krissituationer.

Kommande utbildningar

Anmäl er idag

Kontakta oss idag så hjälper vi er med krishantering för just ert företag.

Anmäl dig här!