Här började det

Allting startade år 1987, för 28 år sedan. Efter avslutad gymnasieutbildning som Mentalskötare och undersköterska klev jag direkt in i den psykiatriska vården på Furunäsets mentalsjukhus. Ordet värdegrund existerade knappast på den tiden och tack och lov ser medvetenheten helt annorlunda ut idag, om än underhållsarbetet aldrig tar slut. Alla psykiatrisk avdelningar i Piteå kommun har passerats åren -87 till -05. Under dessa år gick jag En enda konflikthanteringskurs för hot och våld, och den bestod enbart av fysiskt självförsvar och det var år 1991. Idag tar Norrbottens Läns Landsting frågan på ett mycket större allvar. Hur som helst, då föddes min nyfikenhet hur vi, som har en form av maktposition mot andra individer, kan förebygga att obekväma situationer uppstår eller åtminstone inte eskalerar till att bli våldshandlingar, att kriser uppstår. År 1991 började jag arbeta som ordningsvakt. Då fanns ingenting som hette bemötande utifrån värdegrunder.  Jag har nog gjort så många misstag som man kan göra som ordningsvakt. Idag har Avatar HR samarbete med ett auktoriserat bevakningsbolag (Acutum AB). År 2005 blev jag klar på psykologiprogrammet som beteendevetare. Sedan 2006 utbildar jag poliser, krögare, ordningsvakter, hotell och barpersonal, HVB hem, skola och socialtjänst i konflikthantering i de flesta kommunerna i Norrbotten. 2008 blev jag lärare i MI (Motiverande samtal) /Aktivt lyssnade och utbildar idag flera olika yrkesgrupper som läkare, polis, sjuksköterskor, kuratorer, speciallärare, arbetsmarknadsenheter, chefer m.fl. Handleder även personal inom olika organisationer som upplever att de arbetar med besvärliga och omotiverade individer.

Jag har arbetat som chef inom socialtjänsten (ansvar för 11 avdelningar) och i 10 år lett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Landstinget, Kommunen och Arbetsförmedlingen. Parternas vardag och motivationsarbete med klienter är väl känt för mig.

Från att utbilda personal inom stat, kommun och landsting har Avatar Human Resources utvecklats till att idag även erbjuda sin kompetens till personal som enligt Arbetsmiljöverket SKALL ha utbildning i Hot och Våld. Alla arbetsplatser där det finns risk för hot eller våld har arbetsgivaren att skall krav att utbilda sin personal i bemötande av konflikter och rutinarbete enligt SAM. 22 % av de yrkesverksamma i Sverige upplever hot eller våld på sina arbetsplatser. En del yrkesgrupper är bättre rustade än andra. Personal som hanterar kassapengar har sällan tränat praktiskt i verbalt kundbemötande av aggressiva personligheter. Avatar har lång erfarenhet av att arbeta med hotfulla människor.

Under åren har Avatar skapat ett brett kontaktnät av kompetenta samarbetspartners och kan idag åta sig de flesta uppdrag som ska utveckla arbetsplatser. Det kan handla om kriskommunikation, krishantering, grupputveckling, struktur i arbetet, rekrytering, coaching, projektledning mm.