Företagets värdergrunder

Avatar HRs värdegrund symboliseras av STORKEN.

Den kommer med ett paket kunskap som utvecklas med tiden.

STORKEN står för:

 

Synergieffekter

Den kunskap Avatar levererar ska utveckla individen på flera plan och på flera arenor, inte bara på jobbet. Avatar ska skapa en nyfikenhet hos individen att förbättra sitt förhållningssätt till sig själv, andra och obekväma situationer.

Tillit

Tillit och goda relationer till våra kunder och medmänniskor ska vara en självklarhet. Alla kunder ska veta att de får det de beställer. Det ska finnas en tydlig samsyn på vad uppdraget ska leda till. Alla ska vara trygga att framföra sina behov.

Omtanke

Att visa omtanke är att aktivt vilja förstå och hjälpa människor. Avatar ska ha en helhetssyn av vad kunden behöver och alltid arbeta för de lösningar som är bäst för kund.

Respekt

Vi är ödmjuka inför andras åsikter och behov. Av respekt värderar vi inte andra människor.

Kompetens

Avatar HR har idag en bred kompetens och ett brett nätverk. För att kund alltid ska få rätt kompetens ska Avatar samverka med andra aktörer för att garantera rätt leverans av tjänst.

Engagemang

Varje människa ska känna att vi är personligt engagerad i dem och deras önskemål.

Nyfikenhet

Det ska alltid finnas en aktiv nyfikenhet hur Avatar kan utvecklas, tillgodose nya behov och respektfullt lära av andra. Vi ska alltid följa upp de tjänster som vi levererat till kund.