Avatar HR Bevakning

Avatar HR har samarbetsavtal med Acutum AB. Företaget är ett auktoriserat bevakningsbolag som tillhandahåller Ordningsvaktstjänster, Väktartjänster, Vaktmästeri tjänster och Byggnationer. Avatar ansvarar för att löpande vidareutbilda all personal i Acutum och säkerställer därmed kvaliteten i de tjänster som erbjuds.

Acutum AB är unik med att ställa som krav på sin bevakningspersonal att fortbilda sig i bemötande och värdegrunder enligt Acutum´s utbildningsplan.

Acutum AB har tillgång till stor erfarenhet och kompetens inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete för; Brand, Hot och Våld och Krishantering. Förutom praktisk erfarenhet utbildar företaget genom Avatar HR i säkerhet och bemötande, konflikthantering, värdegrunder, brand, Hjärt och Lungräddning samt uppbyggnad av krishanteringsgrupper på utförarnivå och ledningsnivå.

Samtliga i Acutums ledning har Arenautbildning och RAKEL utbildning

Ytterligare erfarenheter finns inom Ledarskap, Ledningsgrupper, Beredningsgrupper, Samverkan, Chefsbefattningar, Styrelsearbete, Psykiatri, Missbruk, Polisiära ärenden.

Acutum AB har samarbetsavtal med andra auktoriserade bevakningsföretag i Sverige. Det kvalitetssäkrar uppdrag i hela landet.