Avatar HR förbereder butiksutbildning

Avatar HR förbereder butiksutbildning

Förberedelser pågår för att kunna erbjuda butiker i Piteå en gemensam utbildning i Kris, Kommunikation, Bemötande, konflikthantering enligt arbetsmiljöverkats krav. Håll utkik under vintern 2016. Mer information kommer.