Utbildningar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Arbetsplatser har skyldighet att utbilda personalen enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi utbildar er i Kriskommunikation, Krishantering, Bemötande, Hot och Våld.

Planerade utbildningar

Just nu planeras det för butiksutbildning i Hot och våld. Håll utkik på hemsidan under vintern

Nästa utbildning

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Motiverande samtal

Den evidensbaserade samtalsmetoden MI (Motiverande samtal) eller aktivt lyssnande har idag blivit en gångbar metod att använda i många sammanhang.


Avatar HR förbereder butiksutbildning

Förberedelser pågår för att kunna erbjuda butiker i Piteå en gemensam utbildning i Kris, Kommunikation, Bemötande, konflikthantering enligt arbetsmiljöverkats krav. Håll utkik under vintern 2016. Mer information kommer. läs mer
Anmäl dig här till utbildningar
Ny hemsida

Välkommen till Avatar´s nya site. Avatar arbetar december och januari med att uppdatera denna nya hemsida. Alla sidor kommer att vara kompletta under januari 2016.

 

Företagets värdegrund

Företagets värdegrund symboliseras av STORKEN

Avatar HR´s värdegrund symboliseras av storken.

Synergieffekt – Tillit –  Omtanke – Respekt – Kompetens – Engagemang – Nyfikenhet

Läs mer
Systematiskt Arbetsmiljöarbete
Krikommunikation / Krishantering

Krishantering

Hur reagerar er organisation vid en oförutsedd olycka ?

Läs mer
Hot & Våld / Säkerhet & bemötande
MI Motiverande samtal